Zásady ochrany osobních údajů

 

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Future Mining s.r.o. (IČ 04721411)

1 ZBER INFORMÁCIÍ

Shromažďujeme od vás informácie  pri registrácii na našich stránkach, prihláseniu k svojmu účtu, nákupu, vstupe do súťaží a / lebo, keď sa odhlásite. Shromaždené informácie zahŕňajú vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo  a/ lebo číslo kreditnej karty. Okrem toho automaticky dostávame a zaznamenávame informácie z vášho počítača a prehliadača, vrátane vašej IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

2 POUŽITIE INFORMÁCIÍ

Akékoľvek informácie, ktoré od vás získavame, môžu byť použité pre:

  • Personalizáciu vašej skúsenosti a reakciu na vaše individuálne potreby
  • Poskytovanie personalizovaného obsahu reklamy
  • Zlepšenie našich stránok
  • Zlepšenie služieb zákazníkom a vašej potreby podpory
  • Kontakt prostredníctvom e-mailu
  • Správu súťaže, propagácie alebo prieskum

3 E-KOMERCE SÚKROMIE

Sme jedinými vlastníkmi informácií shromaždených na týchto stránkach. Vaše osobné údaje nebudú bez vášho súhlasu z žiadneho dôvodu predávané, vymeňované, prevedené alebo poskytované akejkoľvek inej spoločnosti s výnimkou prípadov, ked je to nezbytné ke splneniu požiadavky a/lebo transakcie, napr. zaslanie objednávky.

4 ZVEREJNENIE INFORMACIÍ TŘETÍM STRANÁM

Vaše osobné identifikačné údaje nepredávame, nevymeňujeme alebo neprevádzame tretím stranám. To nezahŕňa dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomahajú s prevádzkovaním našich webových stránok alebo vedením nášho podnikania, pokial sa strany dohodnú, že tieto informácie sú dôverné. Veríme, že je nutné sdielať informácie s cielom vyšetriť, zabrániť alebo podniknúť kroky v prípadoch nezákonnej činnosti , podozrenia z podvodu, sutuácie zahŕňajúce potenciálne hrozby pre fyzickú bezpečnosť akejkoľvek osoby, porušovanie našich podmienok používania alebo v ďalších prípadoch vyžadovaných zákonom. Neosobné dáta však môžu byť poskytnuté iným stranám pre marketingové účely, reklamné či iné použitie.

5 OCHRANA INFORMACIÍ

Realizujeme celý rad bezpečnostných opatrení s cielom zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov. K ochrane citlivých informácií prenášaných on-line používame najmodernejšie šifrovanie. VpnMentor tiež chráni vaše informácie offline. Prístup k osobným údajom je umožnený len zamestnancom, ktorí ho potrebujú pre výkon práce (napríklad účtovanie, či zákaznícky servis). Počítače / servery slúžiace pre ukladanie osobných údajov sú uchovávané v bezpečnom prostredí. Používame cookies? Áno. Naše cookies zlepšujú prístup na naše stránky a identifikujú opakované návštevy. Naviac naše cookies zvyšujú uživateľský zážitok s pomocou sledovania a cielenia na zájmy uživateľov. Použitie cookie však nie je v žiadnom prípade spojené s osobnými identifikačnými údajmi na našich stránkach.

6 ODHLASENIE

Poskytnutú e-mailovú adresu používame k zasielaní informácií a aktualizácií  ohľadne vašej objednávky, občasným firemným informáciam, zasielaniu informácií o výrobkoch, atď.. Pokial sa kedykoľvek budete chcieť odhlásiť od prijímania budúcich e-mailov, v dolnej časti každého e-mailu nájdete podrobný návod pre odhlásenie.