OECD otevřela téma daňové transparentnosti kryptoměn

Podle organizace OECD představuje trh s kryptoměnami „významné riziko“ v oblasti daňové transparentnosti a tvrdí, že bez dodatečných ochranných opatření se všechny zisky z daní nakonec ztratí.

OECD navrhla dodatečná opatření pro vykazování kryptoměnových transakcí a identifikování uživatelů, aby zvýšila transparentnost pro mezinárodní daňové úřady.

Organizace OECD uvádí, že při současném vykazování kryptoměnových transakcí nemají daňové úřady o transakcích dostatečný přehled. Podle OECD představuje trh s kryptoměnami pro daňovou transparentnost značné riziko a tvrdí, že bez dodatečných bezpečnostních opatření se všechny zisky z daní z kryptoměn časem ztratí.

V návrhu se doporučuje, aby fyzické osoby a podniky, které už obchodují s kryptografickými službami – včetně burz, maloobchodních transakcí a převodu tokenů – měly 12 měsíců od data nabytí platnosti nových pravidel na to, aby splnily tato nová nařízení na podávání výkazů.

„Na rozdíl od tradičních finančních produktů se kryptoměny mohou převádět a držet bez dohledu tradičních finančních institucí a bez toho, aby měl jakýkoliv centrální správce úplný přehled o uskutečněných transakcích anebo o držení kryptoaktiv,“ uvádí se ve shrnutí zprávy.  

Návrh bude veřejnosti k dispozici k připomínkování do 29. dubna, přičemž připomínkové řízení se očekává koncem května. OECD uvedla, že o změněných pravidlech vykazování chce informovat v průběhu říjnového summitu G20 na Bali.

Tým FutureMining

Tým FutureMining

Sdílet

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email